Home Page The Communist Party of Chinese news The power of community forum E-government Blog micro-blog Parenting treasure E Zheng Podcast SNS People's TV | The mass line network The National People's Congress CPPCC Labour Union The women's Federation Association Set home | Site map

138479.xyz home Special news The National People's Congress database 2018 NPC and CPPCC survey Chinese's 60th anniversary special commemorative

Xi Jinping met with Hongkong Macao from all walks of life to celebrate the country's reform and opening up 40 anniversary delegation

Li Zhanshu met with the president of the Cuban Council of state and President of the Council of ministers Dias Carnell

The original network
  1. The sixth meeting of the Standing Committee
  2. The fifth meeting of the Standing Committee
  3. The fourth meeting of the Standing Committee
  4. The third meeting of the Standing Committee
  5. The second meeting of the Standing Committee

 The thirteen session of the sixth meeting of the NPC Standing Committee

The local people's Congress

[Beijing] Dongcheng Chaoyang [Tianjin] Baodi Jinnan [Hebei] Chengde Hengshui [Shanxi] Da Tong Linfen [Inner Mongolia] Hohhot Baotou [Liaoning] Shenyang Dalian
[Jilin] Changchun Nine Taiwan [Shanghai] Huangpu Hongkou [Jiangsu] Nanjing Yuhuatai [Zhejiang] Hangzhou Xiaoshan Qingyuan [Anhui] Hefei Wuhu Huoqiu [Fujian] Fuzhou Taijiang
[Jiangxi] Nanchang East Lake [Shandong] Ji'nan Lixia [Henan] Zhengzhou Luoyang [Hubei] Wuhan Hongshan [Hunan] Huaihua Yueyang [Guangdong] Guangzhou The Milky way
[Guangxi] Guilin city in Guangxi [Hainan] Sanya Danzhou [Chongqing] Fuling Wanzhou [Sichuan] Chengdu Qingyang [Guizhou] Guiyang Bijie [Yunnan] Kunming Yuxi
[Shaanxi] Xi'an Yan pagoda [Gansu] Tianshui Zhangye [Ningxia] Yinchuan [Xinjiang] Urumchi   More "